Fundació Fita

Biografia

Domènec Fita i Molat (Girona, 10 d’agost de 1927 - 9 de novembre de 2020)

Ha realitzat una munió d’obres d’especialitats i conceptes diversos, teixides al llarg dels anys i que abracen diferents àmbits i modalitats: abstracte, rostre, autoretrat, nu, ceràmica, art integrat, tema religiós, vitralls, Girona, dibuix, pintura, escultura, fauna, ambientacions, blocs i quaderns, aspectes pedagògics, escrits, cartells i obra gràfica. Tot plegat s’ha materialitzat en un conjunt d’exposicions individuals (més de 100), exposicions col·lectives (400 i escaig) i obres fetes per encàrrec (gairebé unes 400, també). És membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi des del 1983, i se li ha atorgat la Medalla d’Or de la Diputació de Girona (1991) i la Creu de Sant Jordi (2006).

Continuar llegint

La Col·lecció

La catalogació i classificació de l’obra de Domènec Fita pren com a punt de partida el concepte global que l’artista tenia de la seva activitat creativa. Hem establert, doncs, un seguit de criteris que s’ajusten als estàndards professionals i alhora respecten la seva idea general.

 

L’inventari representa el recull de l'obra artística de Domènec Fita, que engloba totes les etapes i els camps de la seva activitat creativa. La base de dades s’alimenta d’un sistema de fitxes creat pel mateix artista que conté unes 12.000 entrades amb informació detallada sobre cada obra. Aquest directori es va construint dia a dia, de manera que la catalogació que es pot consultar està oberta en una actualització sistemàtica i permanent.  

Domènec Fita tenia la seva pròpia visió ètica, estètica, conceptual, artística i filosòfica de l’art i de la vida, una visió que va reflectir en la seva obra artística i en l'obra escrita (més de 500 Blocs que contenen escrits, reflexions, dibuixos, esbossos, etc.), i també la va transmetre en la manera de sistematitzar i identificar la seva obra. 

L'inventari està dissenyat i estructurat segons la visió i distribució pròpia d'en Fita, que també va utilitzar en les múltiples publicacions relatives a la seva obra (catàlegs d'exposicions, escrits, etc.). Tanmateix, la base de dades respecta i segueix els paràmetres professionals imprescindibles per a poder dur a terme tasques com ara investigació, seguiment i conservació, organització d'exposicions a nivell nacional i internacional, etc. 

En qualsevol cas, però, la divisió per categories reflecteix el concepte artístic propi d'en Fita i no pretén encaixar-se dins del sistema emprat habitualment a nivell internacional. 

La base de dades conté les següents categories: Art Abstracte, Art Integrat, Art Religiós, Autoretrat, Blocs, Ceràmica, Dibuix, Escultura, Fauna, Girona, Medi Art, Nu, Pintura, Pedagogia, Rostres i Vitralls, totes elles establertes pel mateix artista. Posteriorment, s’han afegit els Retalls i l'Obra Gràfica. 

Ara bé, generalment les obres de Fita solen reunir diverses categories, en funció del material, el tema, l'estil artístic i/o la categoria de les Belles Arts a què pertanyen. 

A més a més, els projectes amb diverses intervencions artístiques en un mateix espai, com a norma general es presenten unificats sota un únic número de registre. Així, cada macro-projecte d'en Fita té el seu mapa/pla que engloba obres realitzades i no realitzades, per tal que es pugui tenir clara l'amplitud de la seva tasca creativa. 

A través de la galeria d’imatges i de les fitxes escanejades de cada projecte es podrà fer el seguiment, pas a pas, del procés creatiu d'elaboració de les obres mitjançant un ampli ventall d’esbossos, dibuixos o maquetes preparatòries de l’obra en qüestió.  

La majoria de les fitxes conserven el número de registre originari d'en Fita. Ara bé, aquells projectes que no tenen registre d’obra acabada però es disposa dels  materials preparatoris, o aquells que apleguen una varietat d’obra diversa en un mateix espai, reben un número de registre nou. 

 

En definitiva, l’inventari de la col·lecció d’obra de Domènec Fita es regeix pels següents criteris: 

  • Respecte per la idea i el sistema de catalogació creat per l’artista. 

  • Respecte pels paràmetres professionals imprescindibles a nivell nacional i internacional. 

  • Respecte per la coexistència de dues o més categories en una mateixa obra. 

  • Respecte per l’espai que integra diverses obres com a element fonamental de la concepció artística de Fita. 

Escrits sobre Fita

25.04.2019

Fita | GOTEIX

Josep Radresa i Fonts, Catàleg exposició GOTEIX

Certificat d'autenticitat

(Condicions de l'obra, estat de conservació, etc...)
Dades de contacte:

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem de què les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de la fundació privada Fundació Fita, amb NIF G17643578 i domicili social a Plaça Hospital,6 2n pis 17002 Girona (Girona), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, igualment com de les possibles cessions i transferències internacionals que la fundació privada Fundació Fita té previst de realitzar:

  • Finalitat: atendre les seves consultes i/o sol·licituds i instal·lació de cookies.
  • Termini de conservació: mentre es mantingui es consentiment atorgat.
  • Base legítima: el consentiment de l'interessat.
D'acord amb els drets que confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, igualment com la revocació del consentiment atorgat pel tractament dels mateixos, dirigint la vostra petició a la direcció postal Plaça Hospital,6 2n pis 17002 Girona (Girona) o al correu electrònic correu@fundaciofita.com. Podreu dirigir-vos a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considereu oportuna.

Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s'entendran com a necessaris per a portar a terme les finalitats mencionades anteriorment. Amb l'enviament del formulari de recollida de dades accepteu la política de privacitat de la Fundació Privada Fundació Fita..