Fundació Fita

Informació institucional

Objectius

Preservar i divulgar l’obra i el pensament de Domènec Fita, catalogant-la i aplegant escrits sobre la persona i la seva obra. Editar llibres i catàlegs sobre Fita, els seus escrits i els seus treballs artístics. Editar gravacions en suports diversos i fer exposicions de la seva obra. Treballar amb comissaris i historiadors de l’art per projectes curatorials. Posar l’obra de Fita en relació amb altres artistes i amb les tendències artístiques i formals del segle XX. Ordenar les dependències del magatzem d’obra per convertir-lo en un espai visitable que permeti presentacions de petit format. Organitzar cursos i conferències sobre l’art i el pensament, en el sentit més ampli, com ara el Glossari Fita i el Flâneur. Ajudar a difondre l’obra d’altres artistes vinculats amb el mestratge i llegat de Fita, a través de llibres com la col·leció “Mestres artistes” i exposicions com “Diàlegs”. Preparar un recurs pedagògic entorn de l’obra de Fita amb els serveis educatius d’Ensenyament, de la Diputació Girona o del Consell Comarcal, adreçat als estudiants i docents de primària i secundària. Col·laborar en la projecció de noves creacions artístiques amb beques i premis. Contribuir al conreu de la cultura donant suport i col·laborant amb iniciatives sorgides en aquest camp. És un compromís amb Catalunya i el seu territori.

Història de la Fundació

La Fundació Fita es va constituir l’any 2000 gràcies a l’impuls de la Diputació de Girona i la pròpia voluntat de Domènec Fita i Àngela Rodeja.
Diverses institucions integren el patronat: Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i Ajuntament de Girona; també la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, com a patró d’Honor; i persones vinculades a Fita, a títol particular.
La primera seu es va ubicar al carrer Hortes núm. 22, en els locals d’Expoart, galeria dirigida per Àngela Rodeja. La Fundació Fita es va traslladar el 2015 a la Casa de Cultura de Girona, la casa que va acollir Fita des de la infància fins a la joventut.
En el primer decenni, la Fundació va dedicar-se a inventariar l’obra de l’artista seguint els criteris establerts per l’autor, que es concreten en 17 apartats.
El 2014 es va publicar la biografia “Domènec Fita, l’home de l’art integrat”, configurada per Joan Domènech i Moner.
L’any 2017, amb motiu dels 90 anys de l’artista, es van presentar a la ciutat de Girona sis espais expositius que permetien fer una lectura transversal del treball realitzat per Fita.
Aquesta exposició mostra la riquesa temàtica i la varietat de tècniques, recursos i materials que empra l’artista; i fa palès que Fita, tal com ell mateix manifestava orgullosament, és un artista sense un estil concret.

Estatuts