Fundació Fita

Fita | VITRALLS

FITA | VITRALLS, 2008

Edita: Fundació Fita
Pàgines: 300
D.L.: GI-735-2008
ISBN: 978-84-612-3462-2

L’ART DEL VIDRE

Amb els anys he vist que he anat sumant obres on el vidre és la matèria i el suport d’una nova expressió en el conjunt del meu camp artístic. És ben cert que la matèria obliga a l’hora de construir una obra: no és el mateix bastir una obra en fang que en ferro, pedra o vidre, i s’ha de tenir la disposició de comprendre el material en fer-ho. En aquest sentit, he trobat sempre una gran ajuda per part de la gent dels diferents oficis de què he tingut menester i de la seva experiència: són molts als quals dec el meu agraïment. Al mateix temps, això m’ha servit per endinsar-me en els diferents camps de la meva tasca més enllà de la meva necessitat d’expressar-me, portat per una inquietud que sempre m’ha acompanyat i que ha anat sumant les diferents maneres de cercar dins el camp de l’art. Estic convençut que una bona formació dels artistes en el camp dels oficis artesanals podria ser un motor per a l’execució de grans obres. Aquestes han estat les meves ganes al llarg de la meva vida, que m’han ofert el contacte amb persones tan estimades.

Així, veure treballar en els diferents oficis m’ha despertat les ganes de ficar-m’hi, d’actuar amb noves matèries…

Domènec Fita i Molat

Fita Vitralls, 2008. Fundació Fita. ISBN 978-84-612-3462-2. pàg. 3 )