Fundació Fita

Inventari del fons documental gràfic del fotògraf Ramon Vilà

19.01.2022 _ 18.01.2023 _

La Fundació Fita col·labora amb INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, en l’inventari del fons documental gràfic del fotògraf Ramon Vilà.

Formalitzada la cessió per part dels hereus de l’arxiu fotogràfic de Ramon Vilà a favor de la Diputació de Girona, atès que en aquest patrimoni hi ha una part molt significativa de imatges, negatius i fotografies d’obra relacionada en l’etapa de consolidació artística de Domènec Fita i Molat amb suport analògic de negatius i de paper, i atès que actualment s’està procedint per part de la Fundació Fita a l’inventari de tota l’obra de l’artista en base a criteris arxivístics internacionals i que una part de l’obra de Fita des de el punt de vista d’imatges va ser feta pel fotògraf Ramon Vilà, INSPAI i Fundació Fita han convingut col·laborar en l’inventari d’aquest fons documental d’imatges en: la tria i selecció  de les imatges corresponents a l’obra de Domènec Fita i fer feines de sanejar, netejar, digitalitzar  i descriure el contingut per a llur conservació.