Fundació Fita

Inventari

01.03.2021 _ 31.12.2023 _ Inventari

La catalogació i classificació de l’obra de Domènec Fita pren com a punt de partida el concepte global que l’artista tenia de la seva activitat creativa. Hem establert, doncs, un seguit de criteris que s’ajusten als estàndards professionals i alhora respecten la seva idea general.

L’inventari representa el recull de l'obra artística de Domènec Fita, que engloba totes les etapes i els camps de la seva activitat creativa. La base de dades s’alimenta d’un sistema de fitxes creat pel mateix artista que conté unes 12.000 entrades amb informació detallada sobre cada obra. Aquest directori es va construint dia a dia, de manera que la catalogació que es pot consultar està oberta en una actualització sistemàtica i permanent. 

Domènec Fita tenia la seva pròpia visió ètica, estètica, conceptual, artística i filosòfica de l’art i de la vida, una visió que va reflectir en la seva obra artística i en l'obra escrita (més de 500 Blocs que contenen escrits, reflexions, dibuixos, esbossos, etc.), i també la va transmetre en la manera de sistematitzar i identificar la seva obra.

L'inventari està dissenyat i estructurat segons la visió i distribució pròpia d'en Fita, que també va utilitzar en les múltiples publicacions relatives a la seva obra (catàlegs d'exposicions, escrits, etc.). Tanmateix, la base de dades respecta i segueix els paràmetres professionals imprescindibles per a poder dur a terme tasques com ara investigació, seguiment i conservació, organització d'exposicions a nivell nacional i internacional, etc.

En qualsevol cas, però, la divisió per categories reflecteix el concepte artístic propi d'en Fita i no pretén encaixar-se dins del sistema emprat habitualment a nivell internacional.

La base de dades conté les següents categories: Art Abstracte, Art Integrat, Art Religiós, Autoretrat, Blocs, Ceràmica, Dibuix, Escultura, Fauna, Girona, Medi Art, Nu, Pintura, Pedagogia, Rostres i Vitralls, totes elles establertes pel mateix artista. Posteriorment, s’han afegit els Retalls i l'Obra Gràfica.

Ara bé, generalment les obres de Fita solen reunir diverses categories, en funció del material, el tema, l'estil artístic i/o la categoria de les Belles Arts a què pertanyen.

A més a més, els projectes amb diverses intervencions artístiques en un mateix espai, com a norma general es presenten unificats sota un únic número de registre. Així, cada macro-projecte d'en Fita té el seu mapa/pla que engloba obres realitzades i no realitzades, per tal que es pugui tenir clara l'amplitud de la seva tasca creativa.

A través de la galeria d’imatges i de les fitxes escanejades de cada projecte es podrà fer el seguiment, pas a pas, del procés creatiu d'elaboració de les obres mitjançant un ampli ventall d’esbossos, dibuixos o maquetes preparatòries de l’obra en qüestió.

La majoria de les fitxes conserven el número de registre originari d'en Fita. Ara bé, aquells projectes que no tenen registre d’obra acabada però es disposa dels  materials preparatoris, o aquells que apleguen una varietat d’obra diversa en un mateix espai, reben un número de registre nou.

En definitiva, l’inventari de la col·lecció d’obra de Domènec Fita es regeix pels següents criteris:

  • Respecte per la idea i el sistema de catalogació creat per l’artista.
  • Respecte pels paràmetres professionals imprescindibles a nivell nacional i internacional.
  • Respecte per la coexistència de dues o més categories en una mateixa obra.
  • Respecte per l’espai que integra diverses obres com a element fonamental de la concepció artística de Fita.